Si funksionon FOI Tracker?

Ju keni të drejtë të kërkoni informacione nga çdo organ/institucion i financuar publikisht në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Serbi, dhe të merrni përgjigje. FOI Tracker i krijuar nga BIRN ju ndihmon të bëni kërkesën tuaj për qasje në informacione, ta dorëzoni dhe gjurmoni atë kërkesë. Duke synuar nxitjen e transparencës dhe kursimin e kohës së gazetarëve, ky gjurmues publikon gjithashtu të gjitha kërkesat dhe përgjigjet online.

  1. Përdorni këtë faqe për të bërë kërkesën tuaj për informacione - ne do t'ju tregojmë se si.

  2. Ne do t'ju dërgojmë një email sapo të ketë një përgjigje në kërkesën tuaj.

  3. Ne i publikojmë të gjitha në internet. Shkëlqyeshëm! Tash ju keni marrë përgjigjen tuaj dhe të gjithë të tjerët mund të kenë po ashtu qasje në të.

Çfarë informacionesh janë kërkuar?

përdoruesit tanë dërguan 0 kërkesa, duke përfshirë

Shfletoni të gjitha kërkesat