Zgjidh institucionin

Fillimisht, shkruani emrin e institucionit publik nga i cili ju nevojiten informacione. Sipas ligjit, ata duhet të përgjigjen (pse?). Sipas ligjit, ato (autoritetet) duhet të përgjigjen (Pse?).

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshiron?

Shfletoni të gjitha ose kërkoni nga ne që të shtojmë një.