Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës duke përdorur këtë faqe.