Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit duke përdorur këtë faqe.