Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve duke përdorur këtë faqe.