Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural duke përdorur këtë faqe.